Operat przeciwpożarowy - sprawdzeni specjaliści FireMar firemar.pl

Operat przeciwpożarowy - sprawdzeni specjaliści FireMar

Sprawdzeni specjaliści z przedsiębiorstwa Fire - Mar wśród wielu usług oferują tworzenie operatów przeciwpożarowych. Dokumenty te są przepustką do pozyskania zezwolenia na składowanie lub przetwarzanie odpadów. Powstają one na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw. Wykwalifikowani rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierowie pożarnictwa przed przekazaniem operatu dokładnie sprawdzają wszystkie zapisy. To eliminuje ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu i daje przedsiębiorcy pewność, że prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zapisami obowiązującego prawa.
Operat przeciwpożarowy

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
Kontakt: 698667665