Platforma do zarządzania firmą - Elektroniczna lista obecności - MKM Professionals monitoringfromcloud.pl

Platforma do zarządzania firmą - Elektroniczna lista obecności - MKM Professionals

Firmy, jakie korzystają z platformy do zarządzania firmą MKM Professionals od razu mogą przekonać się, jak sporo na tym zyskają. Mogą liczyć na otwarty dostęp do zaawansowanych statystyk z podziałem na miesiące. Dostępna jest dla nich także opcja dodawania kosztów zewnętrznych: paliwa albo kosztów urzędowych. Wszystkie kategorie można zdefiniować osobiście, biorąc pod uwagę to, że pracodawca zaakceptuje dodawane koszty zewnętrzne, jeszcze przed wliczeniem do kosztów projektu. Wskazana aplikacja jest praktyczna, a więc przyczyni się do rozwoju konkretnego przedsiębiorstwa. Osoby, które z niej korzystają mają powody wyłącznie do zadowolenia.
www.monitoringfromcloud.pl

Monitoring From Cloud LTD
359 Shannon Road
B38 9AY Birmingham
brak (nie dotyczy)
Kontakt: 730 26 06 92